Nature TTL

White egret lift off


White egret lift off.